ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η απόλυτη μέθοδος


Το υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό προσωπικό και ο προηγμένος τεχνικός εξοπλισμός για δειγματοληψίες και αναλύσεις, τόσο στα εργαστήριά της όσο και σε εξωτερικούς χώρους, χαρακτηρίζουν τις δυνατότητες και την αξιοπιστία της ΠΛΙΝΙΟΣ.
Οι επιστημονικές μέθοδοι έρευνας και οι συνεχείς έλεγχοι διασφαλίζουν την ποιότητα και την απόλυτη αποτελεσματικότητα των έργων της. Το εργαστήριο της ΠΛΙΝΙΟΣ είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 για τη δειγματοληψία και ανάλυση αμιάντου , όπως προβλέπεται από την Ελληνική και Ευρωπαική νομοθεσία, και ελέγχεται τακτικά από το Βρετανικό Υπουργείο Υγείας για την αξιοπιστία των αναλύσεών του.
Επιπλέον, η ΠΛΙΝΙΟΣ συνεργάζεται με αξιόπιστα εργαστήρια του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΄΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ΄΄ για τη διενέργεια εξαιρετικά εξειδικευμένων αναλύσεων.