ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής
ΕΚΕΦΕ ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’
153 10 Αγ. Παρασκευή

Tel: +30 210 6517800

e-mail: info@plinios.org

Fax: +30 210 6517890