ΠΡΟΦΙΛ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΛΙΝΙΟΣ

Το δικό μας περιβάλλον

Η ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εμπορικής αξιοποίησης των παραγόμενων τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΄΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ΄΄.

Αποτελείται από ένα επιτελείο εξειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικού προσωπικού με αποκλειστικό αντικείμενο τη στάθμιση και αποτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων. Η μεγάλη εμπειρία σε ευαίσθητα και απαιτητικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η συνεργασία με κορυφαία επιστημονικά ινστιτούτα,προσδίδουν στην ΠΛΙΝΙΟΣ μια μοναδική θέση κύρους και εμπιστοσύνης στον τομέα της.Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Ασφαλές περιβάλλον για όλους

Η ΠΛΙΝΙΟΣ με τις υπηρεσίες της αποτιμά και αντιμετωπίζει περιβαλλοντικούς κινδύνους και αποκαθιστά τη φυσική ισορροπία σε κλειστούς και εξωτερικούς χώρους. Τέτοιοι κίνδυνοι μπορεί να προέρχονται από ρύπους και επιβλαβή υλικά που συσσωρεύθηκαν σε μια εγκατάσταση από τρέχουσες ή προγενέστερες ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και από φυσικούς παράγοντες που επικρατούν σε μια περιοχή.

Η αποτίμηση αυτών των κινδύνων είναι απαραίτητη προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία των χρηστών της εγκατάστασης, να γίνει ασφαλής διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών, να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και να διασφαλιστούν ενδεχόμενες μελλοντικές επενδύσεις σ΄ αυτή την εγκατάσταση.

Η ΠΛΙΝΙΟΣ με τις αξιόπιστες και εμπιστευτικές υπηρεσίες της βοηθάει επιχειρήσεις και οργανισμούς να προλαμβάνουν τις συνέπειες και να μετατρέπουν το ‘’φορτίο’’ των περιβαλλοντικών ευθυνών σε οικονομικό όφελος και κοινωνική καταξίωση.